Saturday, March 05, 2005

مختصر ملاحظاتی راجع‌به عزاداری (3)

نوشته ای از مجید زهری در چند قسمت.

4 پـيـام:

Anonymous پاتتا گفته است:

با این آپ کردنتون خوشحالم که
بلاگرولینگم رو راه میندازین
راستی مگه تو این ساعت شما در پالتاک تشریف ندارین؟

9:48 PM  
Blogger سام ضيائی گفته است:

حضرت زهری با يه تير ۳ نشون ميزنن!هم می يالتکن! هم می لينکن! و هم ميکامنتد!تعجب نفرمايين !

11:54 PM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

يک چيزی را سام عزيز يادت رفت: و هی لينک های تو را ويراستاری می کنم! آخر عزيز من چه می شود تو هم مثل بقيه با همان فرم لينک بدهی و اين پيرمرد را از اين کارها معاف کنی؟
قربان دستت!

12:23 AM  
Blogger سام ضيائی گفته است:

نداشتيم ها!!! اگه شما ييرمردی که فاتحه من خونده است!رعايت سن و سال ،و آرزوهای ما رو هم بکنيد تو رو خدا!

9:18 PM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger