Saturday, March 05, 2005

فشار مسئولین حکومتی بر پدر منوچهر و اکبر محمدی

خبر از طريق اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان - انصافاً هيچ‌يک از خانواده‌ی دانشجويان به اندازه‌ی محمدّی‌ها زير ضرب نبوده است. انگار تا اين خانواده را نابود نکنند دست‌بردار نيستند!

3 پـيـام:

Anonymous Pejman Maghsoudi گفته است:

باز هم غيرت اعراب زمان جاهليت که وقتی علی را در بستر محمد خفته يافتند، از کشتن او به جای محمد پرهيز کردند. اينها كه روي اعراب را هم سفيد كرده اند! پدر سينا مطلبي را به جاي سينا دادگاهي مي كنند. براي سكوت محمدرضا نسب عبدالهي، همسر باردارش را دستگير مي كنند. به پيرمرد رنجور بيمار هم رحم نمي كنند!

11:40 AM  
Anonymous Pejman Maghsoudi گفته است:

البته اين رفتارشان تازگی ندارد. ۸ - ۷ ساله که بودم همسايه روبرویی ما کمونيست بود. اول انقلاب از ايران فرار کرد، برادرش را گرفتند انقدر شکنجه کردند که فک و فاميل حزب اللهی شان هم آمده بودند به خمینی فحش می دادند. بدبخت رو گرفته بودند با اتو و سيگار سوزونده بودند، زير فکش را سوراخ کرده بودند طوری که وقتی آب می خورد از زير گلويش آب می ريخت پايين. فقط ۵ - ۴ سال طول کشيد که روانش را درمان کردند تا بتواند مثل آدم عادی حرف بزند. يکی ديگر از آشناهايمان خلبان بود و از ايران فرار کرد، برادرش را انقدر شکنجه کردند که هرگز روان سالمش را بازنيافت. الان در يک خانه خرابه زندگی می کند و با هيچ احدالناسی معاشرت ندارد.

12:00 PM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

پژمان عزيز!
اگر اعراب دوره‌ی جاهليت را با اين رژيم جمهوری اسلامی مقايسه کنی، در واقع به اعرابِ آن دوران توهين کرده‌ای! اين را جدی می‌گويم!
بر خلاف دروغ‌هايی که به اعراب قبل از اسلام نسبت می‌دهند،‌ آن زمان اعراب مرتب جشن و سرور داشتند،‌ زنان‌شان دست و پاها را رنگ می‌کردند و هلهله می‌کردند و می‌رقصيدند، حجاب نداشتند،‌ لااقل در چهار ماه همديگر را نمی‌کشتند،‌ اهل شعر و سرود بودند... اسلام که آمد همه‌ی اين‌ها تعطيل شد! خود دکتر شريعتی هم اعتراف می‌کند که وقتی اسلام آمد،‌ زنان عرب به "کلاغ سياه" تبديل شدند!

4:37 PM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger