Thursday, March 17, 2005

افشای‌ فیلم همجنس‌بازی، شوهر را به‌ اعدام‌ كشاند

روزنامه اعتماد نوشت، زن‌ جوانی‌ پس‌ از دیدن‌ یك‌ فیلم‌ از شوهر كشتی‌گیرش‌ به‌ دادگاه‌ شكایت‌ برد و قضات‌ دادگاه‌ جنایی‌ تهران‌ مرد كشتی‌گیر را به‌ استناد این‌ مدرك‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ كردند. لينك از طريق موج

Powered by Blogger