Thursday, March 17, 2005

برج ميلاد در آستانه سقوط

ظاهراً روزی در آن کشور نيست که بلايی سر مردم نيايد!
پ.ن: دوستی اطلاع دادند که اين خبر صحت ندارد و روزنامه‌ی شرق برای خوشمزه‌گی و به‌اصطلاح "دروغ سيزده" اين خبر را منتشر فرموده است. ضمن تشکر از توضيح عالمانه‌ی ايشان، لازم به ذکر است که قبلاً تصور می‌رفت "دروغ سيزده" فقط مختص به روز دوازدهم فرودين است که در واقع نمادی است از "فريب بزرگ"؛ نمی‌دانستيم روزهای ديگر هم می‌شود راست‌راست راه رفت و دروغ گفت و آن را به گردن "دروغ سيزده" زبان‌بسته انداخت! ضمناً پيشنهاد می‌شود روزنامه‌ی محترمه، با اين‌همه اعتبار در دروغگويی، نام خودش را از شرق به دروغ سيزده يا چوپان دروغگو برگرداند، چه با تورقی در آن، در می‌يابيم که هر روزشان دوازدهم فروردين است و انصافاْ يافتن يک خبر واقعی در آن، ذرّه بين و چشم حقيقت‌بين می‌خواهد.

2 پـيـام:

Anonymous Anonymous گفته است:

شما هم که از هول حلیم افتادی توی دیگ که. این صفحه روزنامه شرق مخصوص دروغ سیزده است. کمی هم استفاده از عقل موقع خواند روزنامه بد نیست.

10:11 PM  
Anonymous Anonymous گفته است:

دزه بین لازم نیست. همان بالای صفحه نوشته اند که خبرهای این صفحه دروغ است. در ضمن شما به همان دروغهای مایکل لدین بچسبی بهتر است.

3:07 AM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger