Thursday, March 17, 2005

سایت سازندگان برج میلاد

این حرفها را در این سایت می خوانیم. البته در مورد احتمال سقوطش چیزی مرقوم نفرموده بودند بخوانیم: «مكان مجموعه يادمان با ويژگي خاص و منحصر به فرد، پس از بررسي و مطالعه 17 نقطه مختلف شهر تهران، در تپه‏هاي كوي نصر برگزيده شد...»

Powered by Blogger