Saturday, March 19, 2005

شادی چهارشنبه سوری و نوروز حرام است ؛ ایران پرس

آیت الله جنتی در خطبه های دیروز نماز جمعه در تهران اعلام کرد: «این گونه شادی ها که جز زحمت و ناراحتی و دردسر برای انسان و جامعه و سلب آسایش مردم و بیماران و سالخوردگان بهره ای ندارد، حرام است».

Powered by Blogger