Tuesday, March 22, 2005

خانه‌ای کوچک اما دل‌باز برای انتشـار عطر ترانه‌ی نوین ایـران

آغـاز دوباره‌ی وبـلاگِ هـوادارانِ شهیـار قنبـری. آرشیـوی با ارزش و خواندنی در بابِ ترانه‌ی نـویـن ایـران‌زمیـن و خانه‌ای برای نقـد و انتشـار آثار شهیـار.

Powered by Blogger