Tuesday, March 22, 2005

حمایت وزیر خارجه آمریکا از طرح برگزاری رفراندم در ایران

«کوندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی -که در گفتار رسمی رادیو آمریکا در روز گذشته منعکس شد- از جمله گفت: در ایران معدودی ملای غیرمنتخب بر خلاف اراده عمومی که به‌وضوح خواست خود را برای آینده دموکراتیک کشور خویش نشان داده‌اند، عمل می‌کنند».

Powered by Blogger