Thursday, March 24, 2005

مصاحبه "آزادی بیان" با آرش سیگارچی

آزادی بيان: چند روزی‌ست که آرش سیگارچی با قید وثیقه یک‌صد میلیون تومانی از زندان آزاد شده است و هنوز در حال مرور اخبار روزهای بازداشت خود و تجدید قوا است ...

Powered by Blogger