Friday, March 25, 2005

ايران ۲ - ژاپن ۱

وحيد هاشميان هر دو گل ايران در اين بازی را به ثمر رساند.

3 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

خبر خیلی خوبی است. اگر می‌شد عکس‌های بازی را هم پيدا کرد و به آن‌ها لينک داد عالی می‌شد.

8:53 PM  
Blogger پژمان مقصودی گفته است:

هنوز که عکس های این بازی روی سایت های خبری نیامده است ولی منتظرم آقای زهری. کاش خبرگزاری ها فيلم گل ها و لحظات حساس اینطور بازی های تيم ملی را در سايت هایشان قرار می دادند.

10:06 PM  
Blogger سام ضيائی گفته است:

زنده باد!به اميد ييروزی!

12:28 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger