Friday, March 25, 2005

بحرين ۲ - کره شمالی ۱

تا کنون تيم های ايران و بحرين با ۴ امتياز در صدر گروه B آسيا قرار دارند و تيم های ژاپن(با ۳ امتياز) و کره شمالی(بدون امتياز) به ترتيب رتبه های سوم و چهارم اين گروه را به خود اختصاص داده اند.

Powered by Blogger