Saturday, March 26, 2005

سه کشته و دهها زخمی در حوادث پس از پيروزی ايران بر ژاپن

تا کی باید شاهد این آبروریزی ها باشیم؟ سال به سال دریغ از پارسال.

Powered by Blogger