Saturday, March 12, 2005

اگر چپ‌ها و راست‌هاى ما به پالايشى در ذهنيات ميراثیِ خود تن در ندهند

نشريه‌ی نيمروز - دکتر مهدی قاسمی، گذشته از آن‌که مطالب ارزنده‌ای می‌نويسد، نثر بسيار زيبايی نيز دارد که برای خودِ من -لااقل- الهام‌بخش و آموزنده بوده است.

Powered by Blogger