Thursday, March 31, 2005

وای برما که به هزار وعده مانده‌ایم و به یک فریب خفته‌ایم

بيژن صف‌سری (روزگار ما): «با زلزله‌ی تازه‌ای که در سواحل سوماترا در اندونزی اتفاق افتاد، دیگر باید به حرف‌های مادربزرگان‌مان اعتقاد بیاوریم که می‌گفتند روزگاری خواهد رسید که از ظلم زیاد، عاقبت خداوند به خشم خواهد آمد و با زلزله‌های سهمگین پرونده‌ی دنیا را برای همیشه می‌بندد...»

Powered by Blogger