Tuesday, March 22, 2005

Dariush Live In Concert. Toronto, Canada, March 5, 2005

داونلود کنید - پنج دقیقه از کنسرت داریوش در تورنتو

3 پـيـام:

Blogger فرزاد گفته است:

اين لينك بدرد حسين درخشان ميخوره !

9:37 AM  
Anonymous Anonymous گفته است:

حسین درخشان توی پلتاک چرا حرف داریوش می زد؟

11:37 AM  
Anonymous Anonymous گفته است:

به پیغامگزار قبلی:
وقتی وبلاگنویس ها توی پلتاک جمع شده بودن، حسین درخشان نیامده بود. می گن رفته بوده کنسرت داریوش. بعد توی جلسه بعدی آمد و تکذیب کرد.

9:29 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger