Saturday, April 02, 2005

آصفی ادعای يك پناهنده ايرانی در مورد زهرا كاظمی را رد كرد ؛ ایرنا

جمهوری اسلامی با بی شرمی تمام وجود نام دکتر اعظم را در ليست گروه پزشكی، انکار می کند. به همین راحتی!

Powered by Blogger