Saturday, April 02, 2005

گفتگوی اختصاصی گویا با گلی عامری، عضو هیات آمریکایی در کمیسیون حقوق بشر ؛ گویا

ایشان در جواب این سوال که ایالات متحده از کدام طریق می خواهد به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دست یابد؟ جمله’ جرج بوش را خاطر نشان کرده اند که "هرگاه مردم برای آزادی خود برخیزند، آمریکا در کنار آنها خواهد ایستاد."

1 پـيـام:

Blogger پژمان مقصودی گفته است:

به این می گویند سیاست از تو حرکت از خدا برکت!

1:27 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger