Thursday, April 07, 2005

از پيشنهاد "سپيد" عيسی سحرخيز پشتيبانی کنيم! جمشید اسدی

در مراسم سالگرد ترور حجاريان، عيسي سحرخيز، پيشنهادی "سپيد" در باره انتخابات دور نهم رياست جمهوری عرضه کرد. از اين پيشنهاد که می تواند موجب تغيير و تحولات مهمی در کشور باشد. بايد پشتيبانی کرد.
پيام عيسی، طبق معمول او سلحشورانه و روشن است...

Powered by Blogger