Friday, April 08, 2005

روسای جمهور ایران و اسراییل با هم فارسی حرف زدند

این هم از خیر و برکات پاپ ژان پل خدابیامرز! اصل خبر به انگلیسی را هم می توانید اینجا بخوانید

Powered by Blogger