Thursday, April 14, 2005

کامران داروغه شنبه تشییع می شود

بعد از گذشت بیش از یک هفته از درگذشت "کامران داروغه"، نوازنده برجسته کمانچه، علت مرگ وی هنوز مشخص نشده و تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد ؛اما به احتمال فراوان او در روز شنبه به خاک سپرده خواهد شد

Powered by Blogger