Thursday, April 14, 2005

نه همين آستين كوتاه است...

نقدی از ناصر خالدیان (نقطه ته خط) بر ظاهربینی. شاید بد نباشد این نوشته کوتاه را هم از وبلاگ من که کمی با موضوع مرتبط است بخوانید که پايه‌ی بحث شد.

Powered by Blogger