Friday, April 29, 2005

اخلاق ماكياولي / دوران ما

«پس براي فرمانروا، داشتن صفات خوب چندان مهم نيست. مهم اين است كه او فن تظاهر به‌داشتن اين صفات را خوب بلد باشد. حتي از اين هم فراتر مي‌روم و مي‌گويم كه اگر او حقيقتاً داراي صفات نيك باشد و به آنها عمل كند به ضررش تمام خواهد شد در حالي كه تظاهر به داشتن اين‌گونه صفات نيك برايش سود آور است.»

1 پـيـام:

Anonymous علی گفته است:

مراسم بزرگداشت شاهرخ مسکوب در تهران

12:01 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger