Wednesday, April 20, 2005

بيژن صف سري بار ديگر با آقا رحمت مي‌آيد

«آقا رحمت» عنوان كتابي است كه از گردآوري مجموعه يادداشت‌هاي طنز بيژن صف سري در ستون طنز روزنامه‌ها پديد آمده است. اين كتاب توسط انتشارات نشر فرهنگ ملل در سال 79 خورشيدي منتشر شده است. اما بيژن صف سري اين‌بار نه در فضاي روزنامه كه در كوچه پس كوچه‌هاي اينترنت «آقا رحمت» را زنده مي‌كند. از اين پس ستون روزنوشت‌هاي وبلاگ او، با عنوان يادداشت‌هاي آقا رحمت و با همان سبك و سياق روزنامه‌اي منتشر خواهد شد. اولين يادداشت او به نقد "محمد علي ابطحي" اختصاص دارد.

Powered by Blogger