Thursday, April 28, 2005

افزايش سوقصدهای تروريستی ـ DW

در سال گذشته ميلادى ۶۵۱ سوقصد تروريستى در سراسر جهان روى داده كه در پى آنها بيش از ۱۹۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

Powered by Blogger