Friday, May 13, 2005

« چهره هاشمي 2 »، کشف جلايی پور / کهنه نقاب

جلايی پور: رفسنجانی در صورت پيروزي قصد دارد چهره هاشمي 2 را نشان دهد كه با هاشمي هشت سال پيش متفاوت است. اگر محافظه كاران در اين مدت باقي مانده عليه هاشمي متحد شوند، ممكن است چهره هاشمي 2 زودتر از موعد نيز آشكار شود.

1 پـيـام:

Blogger فرزاد گفته است:

چقدر خوب ميشه و خوب بلدند كه ملت رو دوباره هشت سال ديگه سر كار بزارن ! بسه ديگه به خدا ... بسه !

8:43 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger