Saturday, May 07, 2005

فرش ايران و روش‌های ملانصرالدينی

دکتر علی حضوری: برای بار چندم بايد بگويم كه فرش ايران دچار گرفتاری است و راه حل درستی برای مسائل آن ارائه نمی‌شود.

1 پـيـام:

Anonymous آشیل گفته است:

گویا هنوز روشن نشده است که فرش هنر است یا صنعت

5:09 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger