Thursday, May 12, 2005

فياض‌بخش از اختصاص كمك‌هاي بين‌المللي به مشكلات زنان و جوانان انتقاد كرد

شاهکار در فشانی های این بانو پیشرو: آموزش بهداشت جنسي و مقابله با ايدز در مقاطع راهنمايي و دبيرستان دركشور ما با چه توجيه انجام مي‌شود كه صندوق جمعيت سازمان ملل عهده دار آموزش معلمان مدارس و مشاوران بهداشتي براي تعليم دانش آموزان در اين امر مي‌شود؟

Powered by Blogger