Friday, May 13, 2005

خيام شناسان بزرگ جهان به نيشابور مي آيند!

چهره های ماندگار: همايش بزرگداشت حکيم عمر خيام نيشابوری عارف و رياضی دان بزرگ جهان، 28 اردبهشت ماه در نيشابور برگزار می شود.

2 پـيـام:

Blogger گیلدا گفته است:

اینجا دیگر واقعا به کسانی که میتوانند در این جمع شرکت کنند حسودیم شد:( مطلب شما من را یاد این شعر خیام انداخت
در دایره ای که آمد و رفتن ماست/ او را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی در این معنی راست/ کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

7:51 AM  
Anonymous گوشزد گفته است:

اي كاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پس صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بر دميدن بودي!

10:24 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger