Friday, May 20, 2005

گفتگوی شرقيان با حسن يوسفی اشكوری

قسمت اول

1 پـيـام:

Anonymous آشیل گفته است:

خاطرم هست به زمانی که یوسقی اشکوری نامه ای به انجمن نویسندگان کانادا ارسال کرد تا مراتب سپاس خود را به انان ابراز نماید و باز به خاطر دارم که ز ابتدا تا به انتهای نامه را خواندم و ندیدم که به انتهای نامه اشکوری بر دین و اسلام تاکید بورزد خود را پاسبانش بماند . دستخط ان زمانش به گمانم در گویا موجود باشد . با تشکر یوسف عزیز از درج این مصاحبه

2:53 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger