Friday, May 20, 2005

نظرخواهی "بیلی و من" درباره‌ی انتخابات

وبلاگ بیلی و من در صدد است که تا روز انتخابات، بخش "حاشیه" را به این امر اختصاص دهد. از این رو، هر روز نظر یک یا چند تن از بلاگرها را در اینجا انعکاس خواهد داد. چنانچه شما نیز در باره‌ی انتخابات نظری دارید، از طریق ایمیل اسد را در جریان بگذارید.

Powered by Blogger