Saturday, May 21, 2005

کار ما نوشتن است نه سکوت! / حسن درویش‌پور

چرا باید ابزار بیان را کنار بگذاریم و سکوت را بیان کنیم؟

Powered by Blogger