Saturday, May 14, 2005

می‌دانی رفیق؟ / یک

"یک"، یک وبلاگ شدیداً خصوصی. گشتم در میان یادداشت‌هایش این‌یکی را انتخاب کردم. یک‌جور حس و حال جالب از خواندنش به آدم دست می‌دهد.

Powered by Blogger