Thursday, June 02, 2005

درباره‌ی محمد خاتمی - یک پیام وبلاگی / نگاه مجید زُهَری

4 پـيـام:

Blogger شبنم گفته است:

با نظر مجيد عزيز تا حدی موافقم، ...تغييرات کمی که در دوران خاتمی به وجود اومد رو نباید به حساب قهرمان بودن اون بگذاريم! خيلی بيشتر از اين حرفها در مقابل مردم وظيفه داشته و بهشون عمل نکرده...

11:35 AM  
Blogger صادق دالوندی گفته است:

آقای زهری عزیز اگر کسی در میان جلسه سخنرانی شما از ابتدا تا انتها سعی در به هم ریختن جلسه داشته باشد چه برخوردی با او می کنید؟
(متاسفانه پیامگیر وبلاگ آقای زهری باز نشد برای همین اینجا پیام گذاشتم)

2:00 PM  
Anonymous Anonymous گفته است:

شبنم عزيز نظر من توي کامنت دوني مجيد زهري رو ببين

2:13 PM  
Anonymous آشیل گفته است:

اقای خاتمی از تمام وعده ها و شعارهای خود که موجبات انتخاب شدن ایشان را به عنوان رئیس جمهور فراهم نمود در کمال تاسف خود را به حد یک مامور اجرائی برای حفظ و ساختار قدرت سیاسی تنزل داد و این انتظار جامعه از ایشان نبود و فرجام تلخ دولت خاتمی نیز از اینجا سرچشمه می گیرد .

10:36 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger