Thursday, June 02, 2005

این وزیر می‌شود، آن به‌زیر می‌شود / نقطه ته خط

این لینک را دیروز فرزاد نازنین گذاشته بود که بر اثر اشتباه سهوی من پاک شد. ضمن سپاس از ایشان برای یادآوری، لینک را مجدد این‌جا می‌گذارم.

1 پـيـام:

Blogger فرزاد گفته است:

سپاسگزارم مجيد گرامي .

11:50 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger