Friday, June 03, 2005

چگونه بنر بالای وبلاگ را "شرافتمندانه" حذف کنیم!

وبلاگ گیلیران - به نظرم کار خردمندانه‌ای کرده است. به مردم هم حق انتخاب داده است و این‌طور دیگر کسی از وجود آن بنر عذاب نمی‌کشد.

Powered by Blogger