Friday, June 03, 2005

آرمان صلح / دکتر محمد رضا نيکفر

ما بعضی وقتها می بينيم که يک جنبش آزاديخواهی در کشور داريم يا در منطقه، ولی اين خودش را بصورت جنبش صلح بروز نمی دهد. علتش اين است که هنوز آن حافظه ی تاريخی و آگاهی لازم ايجاد نشده است برای اينکه مردم بفهمند که چرا صلح را می‌توانند بخواهند و می توانند اراده ی خودشان را در اين زمينه جاری کنند.

2 پـيـام:

Blogger hadi گفته است:

گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین قصد دارند در اعتراض به "برگزاری انتخابات غیر آزاد ریاست جمهوری"، "عدم رعایت حقوق بشر در ایران" و در دفاع از "آزادی بیان"، "قلم" و "عقیده" و "آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی"، از روز 20 خرداد ماه سال جاری در یک اقدام مشترک و هماهنگ، بدون در نظر گرفتن وابستگی های سیاسی و حزبی خود، دست به اعتصاب غذا بزنند. این زندانیان که اسامی آنها در بیانیه های بعدی منتشر خواهد شد قرار است اعتصاب غذای خود را تا پایان روز 18 تیر ماه ادامه دهند.
همچنین قرار است در روز 27 خرداد ماه، برابر با روز برگزاری انتخابات غیر دموکراتیک ریاست جمهوری در ایران، در منزل یکی از زندانیان سیاسی گردهم بیاییم و دست به اعتصاب غذای یک روز – به صورت سمبلیک – در حمایت از زندانیان سیاسی بزنیم.
زندانیان سیاسی خواستار حمایت شما هستند. دوستانی که تمایلی برای همراهی سمبلیک (به صورت یک روزه) در جریان اين اعتصاب غذا دارند می توانند با ارسال ایمیل نام و شماره تماس خود را در اختیار ما قرار دهند.
همچنین از وبلاگنویسانی که از این حرکت حمایت می کنند دعوت می شود تا با ثبت نام خود یا وبلاگشان در قسمت نظرخواهی و یا ارتباط از طریق ایمیل، همبستگی خود را قبل از شروع این حرکت اعلام نمایند تا با تهیه لیستی از این دوستان زمینه برای اقدامات بعدی و همکاری بیشتر فراهم آید.

5:40 PM  
Blogger hadi گفته است:

http://hadimontakhabi.persianblog.com/#3582306

5:41 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger