Saturday, June 11, 2005

یک سبد آواز نو

وبلاگ امیرحسین سام، که در آن از موسیقی ملی ایران و بررسی گوشه‌های ردیف آن می‌نویسد. برای بنده که بسیار شیرین، جذاب و آموزنده است.

Powered by Blogger