Friday, June 17, 2005

به‌راستی عقل اين روشنفکران کجا رفته؟

با اينکه نیت و پیشقدم‌شدن اين عزیزان رو زيبا و قابل تحسين می‌بينم، ولی با آقای قاسمی در اين مورد هم‌عقيده هستم.

Powered by Blogger