Saturday, June 18, 2005

بازنده‌ي اصلي انتخابات / مجيد زهري

در این انتخابات بازنده‌ی اصلی نه معین که طرفداران معین هستند. آن‌زمان که معین رد صلاحیت شد و با پادرمیانی ولی فقیه به میدان انتخابات باز گشت، در واقع "انتخاب"‌ به "انتصاب" تغییر کرد. به راستی چه کسی هست که نداند معین را "طعمه‌ی انتخاباتی" کردند؟

2 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

تیلا جان این‌طوری که شما لینک دادید، مردم فکر می‌کنند بازنده‌ی اصلی انتخابات مجید زهری است:))

11:24 PM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

ممنونم که درست‌اش کردی.

12:03 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger