Friday, June 24, 2005

حضور در انتخابات، بی‌باوری به وعده‌هاست / روزگار ما

این یادداشت نیز از همین قلم خواندنی‌ست: [+].

Powered by Blogger