Friday, June 24, 2005

کيانوش سنجری بازداشت شد / اخبار روز

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، کیانوش سنجری -یکی از فعالین دانشجویی- بعد از ظهر پنجشنبه در خانه‌اش بازداشت شد.

Powered by Blogger