Friday, June 24, 2005

کیهان از پیروزی احمدی‌نژاد خبر می‌دهد / ایرنا

ایرنا: روزنامه‌ی كيهان در گزارشی كه برای شماره‌ی روز شنبه‌ی خود آماده كرده است، از "پيروزی چشمگير احمدی‌نژاد" در انتخابات رياست جمهوری خبر داد.
اعتراض شورای امنيت ملی كشور به تیتر کیهان: [+]

Powered by Blogger