Saturday, June 25, 2005

آخرین ورق بازی! / قلم، توتم من است

بگذار فلاحیان وزیر اطلاعات باشد، بگذار شریعتمداری وزیر ارشاد شود، مهم نیست، فقط بنزین لیتری 80 تومان بماند و گوجه فرنگی کیلویی 200 تومان، همین مردم را بس است. اگر اکبر گنجی در زندان اوین به قتل برسد مهم نیست، مرغ گران نشود، همین مردم را بس است.

Powered by Blogger