Wednesday, June 29, 2005

چادرهای سياه و عباهای بدن‌نما / نقطه ته خط

چرا زنان ما در انتخابات يك «وزنه» به حساب مي‌آيند. چرا همه‌ي كانديداها چنان روي حقوق زنان مانور مي‌دهند كه فمنيست‌ها هم از خجالت آب مي‌شوند؟

1 پـيـام:

Blogger Jimbo گفته است:

Shahkar bood!

4:43 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger