Tuesday, July 12, 2005

ده نرم‌افزار برتر 10 سال گذشته

بابک هزاوه 10 نرم‌افزارى که در 10 سال گذشته بيشتر از همه دانلود شده‌اند را معرفى کرده است.

Powered by Blogger