Monday, July 25, 2005

مبارزه با روش‌های دیگرـ 2 / فانوس

در جنبش‌های "بدون‌خشونت" می‌گویند اگر شما کشته شوید جنبش بدون خشونت شکست خورده‌است. بعضی‌ها بدون اینکه درک کنند که چه باید بکنند به سمت استفاده از خشونت می‌روند. (در صورتی که پشت فیلتر هستید آیینه فانوس را ببینید.)

1 پـيـام:

Blogger Dizzy گفته است:

فکر نکنم سالوس صفت تر از خبرنگاران های کیهان داشته باشیمhttp://www.kayhannews.ir/840502/2.htm#other206
واقعا نمیدونم چه لفظی به کار ببرم که مناسب این ادم ها باشه

10:35 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger