Thursday, July 21, 2005

عفو گنجى در دست بررسى است/ BBC

محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضايیه ايران می‌گويد عفو اکبر گنجی، محقق و روزنامه‌نگار زندانی که اين هفته پس از 36 روز اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شد، درحال بررسی است.

1 پـيـام:

Anonymous giliran گفته است:

فقط امیدوارم حکایت مجتبی و رفع اتهام سب النبی و آن تخفیف سنگین!!تکرار نشود

1:17 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger