Wednesday, July 06, 2005

گل بود ، به سبزه نيز آراسته شد !

وزارت خارجه ايران با احضار سفير اتريش در تهران خواستار توضيح درباره گزارش هايی شده است که می گويد دادستان های اتريشی تحقيقاتی را درباره ادعاهای مربوط به نقش محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب ايران، در قتل مخالفان کرد در وين آغاز کرده اند.

1 پـيـام:

Blogger Soheil گفته است:

فرزاد جان انشالله همین اتریش جنگ جهانی با ایران راشروع کند

4:43 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger