Sunday, July 03, 2005

در نطفه خفه کنیم... / پناهندگی

فرزاد می‌نویسد: «اين‌كه چگونه آقای درخشان به عنوان "وبلاگ‌نويس سرشناس ايرانی" مطرح می‌گردند و به كنفرانس "ايران بعد از انتخابات" دعوت می‌شوند و يا خودشان را به اين كنفرانس دعوت می‌كنند، جای شگفتی و سخن بيش‌تری بر جای می‌گذارد»!

Powered by Blogger