Monday, July 04, 2005

ای خبرچين ناقلا / هم‌وطن‌ها

این خبر چین باز خبر چینی کرده. مجید باز هم من را شرمنده کرد و باز هم اشک شوق گونه هایم را نوازشی کرد...
[مسعود عزيز، قدم نو رسيده مبارک!]

1 پـيـام:

Blogger مسعود گفته است:

سپاسگزارم از لطف شما عزیزان که در غربت پشتوانه ای است بس عظیم

8:36 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger